Information om att sälja på auktion

Värdering

Krawzykowska Auktioner värderar konst och antikviteter och säljer på onlineauktion via vår hemsida.

För värdering vänligen skicka bilder om föremål på fliken “värdera online”, fyll gärna i mått, konstnär och ge en kort beskrivning och eventuell historik om föremålet. Ni kan också värdera föremål på vår hemsida via e-post till info@krawauktion.com eller telefon 070-2209211. Du kan också besöka oss på Fjärrviksvägen 2 i Karlstad för kostnadsfri värdering.

Inlämning

Objekt till försäljning på auktion kan lämnas in i våra lokaler,

Fjärrviksvägen 2. Se öppettider på vår hemsida.

Transport och försäkring

Krawzykowska Auktioner ombesörjer mot ersättning transporter av föremål till våra auktioner. Under transporten och när föremålet finns på plats hos Krawzykowska Auktioner är varorna försäkrade. Ersättning utfaller med ett värde motsvarande utropsprisets nivå, eller om föremålet sålts, till klubbat pris.

Försäljningsvillkor

Krawzykowska Auktioner åtar sig säljuppdrag för kundens räkning. Säljaren betalar provision 25% ink moms av klubbat pris och slagavgift 25 kr ink moms för varje objekt. Fullständiga villkor finns i försäljningskontraktet.

Bevakningspris

Krawzykowska Auktioner kommer överens med säljaren om ett eventuellt bevakningspris. Detta innebär att ett föremål inte säljs under det överenskomna minimipriset. Om budgivningen stannar under bevakningspriset sker ett s.k. återrop och föremålet går tillbaka till säljaren.

Ångerrätt

Den försäljning som sker via Krawzykowska Auktioner omfattas av ångerrätt enligt den svenska lagen (2005:59) om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Om köparen utnyttjar sin ångerrätt förbehåller sig Krawzykowska Auktioner rätten att utan föregående meddelande till Säljaren ånyo publicera föremålet för budgivning i enlighet med tidigare uppgjorda villkor, varpå Krawzykowska Auktioner inte bär något ekonomiskt ansvar för förändringar av föremålets slutpris gentemot Säljaren. Om köparen utnyttjar sin ångerrätt förbehåller sig Krawzykowska Auktioner även rätten att återkräva eventuell utbetald ersättning från Säljaren.

Redovisning

Krawzykowska Auktioner lämnar efter att alla objekt försålts en ekonomisk redovisning över försäljningen via e-post eller vanlig post. Försäljningen kan också följas via Min Sida på vår hemsida. Utbetalnin sker ca 14 dagar efter att alla objekt försålts under förutsättning att de försålda objekten är betalade.