Information om Sälj

SÄLJA PÅ AUKTION

1. VÄRDERING
Krawzykowska Auktioner värderar konst och antikviteter och säljer på
onlineauktion via vår hemsida,
För värdering vänligen skicka bilder om föremål på fliken “värdera
online”, fyll gärna i mått, konstnär och ge en kort beskrivning och
eventuell historik om föremålet. Ni kan också värdera föremål på vår
hemsida via e-post till info@krawauktioner.com eller telefon
070-2209211. Du kan också besöka oss på Fjärrviksvägen 2 i Karlstad för
kostnadsfri värdering.

2. INLÄMNING
Objekt till försäljning på auktion kan lämnas in i våra lokaler,
Fjärrviksvägen 2. Se öppettider på vår hemsida.

3. TRANSPORT OCH FÖRSÄKRING
Krawzykowska Auktioner ombesörjer mot ersättning transporter av föremål
till våra auktioner. Under transporten och när föremålet finns på plats
hos Krawzykowska Auktioner är varorna försäkrade. Ersättning utfaller
med ett värde motsvarande utropsprisets nivå, eller om föremålet sålts,
till klubbat pris.

4. FÖRSÄLJNINGSVILLKOR
Krawzykowska Auktioner åtar sig säljuppdrag för kundens räkning.
Säljaren betalar provision 15% ink moms av klubbat pris och slagavgift 25 kr ink moms för varje objekt. Fullständiga villkor finns i
försäljningskontraktet.

7. BEVAKNINGSPRIS
Krawzykowska Auktioner kommer överens med säljaren om ett eventuellt
bevakningspris. Detta innebär att ett föremål inte säljs under det
överenskomna minimipriset. Om budgivningen stannar under
bevakningspriset sker ett s.k. återrop och föremålet går tillbaka till
säljaren.

8. ÅNGERRÄTT
Den försäljning som sker via Krawzykowska Auktioner omfattas av
ångerrätt enligt den svenska lagen (2005:59) om distansavtal och avtal
utanför affärslokaler. Om köparen utnyttjar sin ångerrätt förbehåller
sig Krawzykowska Auktioner rätten att utan föregående meddelande till
Säljaren ånyo publicera föremålet för budgivning i enlighet med tidigare
uppgjorda villkor, varpå Krawzykowska Auktioner inte bär något
ekonomiskt ansvar för förändringar av föremålets slutpris gentemot
Säljaren. Om köparen utnyttjar sin ångerrätt förbehåller sig
Krawzykowska Auktioner även rätten att återkräva eventuell utbetald
ersättning från Säljaren.

9. REDOVISNING
Krawzykowska Auktioner lämnar efter att alla objekt försålts en
ekonomisk redovisning över försäljningen via e-post eller vanlig post.
Försäljningen kan också följas via Min Sida på vår hemsida. Utbetalning
sker ca 14 dagar efter att alla objekt försålts under förutsättning att
de försålda objekten är betalade.

Klicka på bilden för mer information om köp